Siden er sidst opdateret 30-07-2016

Aa-Mølle

Aa-Mølles beliggenhed
Ejerskabet

Aa-Mølles historie
Restaureringen
Arrangementer

Vedtægter

- en sjælden kulturhistorisk perle ved Limfjorden


Aa-Mølle er en ca. 500 år gammel fredet vandmølle.
Aa-Mølle ligger meget smukt i et moræne randområde (hævet havbund)  fra istiden ved Nissum Bredning.

Aa-Mølle er fredet, da den er en af landets mest interessanteste vandmøller.
Det ene af vandhjulenes gangtøj repræsentere det eneste intakte tilfælde i Nordeuropa, af en gammel trækform, den Romerske.

Møllen malede for sidste gang i 1953 og vandforsyningen ledes en anden vej ud til fjorden og mølledammen bliver udtørret ved dræning.


I 1961 køber Nationalmuseet Aa-Mølle.
I 1978 overtager foreningen Danske Møllers Venner Aa-Mølle.
I 1995 nedsætter Gudum sogneforening et udvalg, der i samarbejde med Danske Møllers Venner, går igang med planlægningen af og restaureringen af Aa-Mølle og anlæggelse af en ny Møllesø. Dette arbejde var færdigt i 1999.

 

Adresse:
Remmerstrandvej 188
7620 Lemvig

Åbningstid:
Altid åben.
Entre 20,- kr

Møllen er i drift lørdag og søndag kl. 14-16, i perioden 3. søndag i juni (mølledag) til 1. weekend i september.

Kontaktperson:
F
ormand: Bodil Jepsen
Østerbrogade 26
Humlum
7600 Struer
Tlf.: 97863317
Mail: bodiljepsen@privat.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle er meget velkomne i Aa-Mølle

Aa-Mølle er med den dejlige natur den ligger i og tæt ved fjorden, et dejligt udflugtsmål.
Hvadenten man vil komme, når møllen kører lørdag og søndag, i tiden fra 3. søndag i juni og til første week-end i september og hvor frivillige møllesvende gerne vil fortælle møllens historie, eller da møllen altid er åben, kan man alene gå rundt i møllen og fornemme dens atmosfære.

Der ligger pjecer på tre forskellige sprog, så man kan selv gå rundt i møllen og læse sig til hvordan den fungerer.