Remmerstrand Grundejerforening

I den nordlige ende af Gudum Sogn ligger Remmerstrand.

Et dejligt område mellem fjorden og bakkerne. Området er meget natur-skønt. Tænk bare på, at hver dag, når man kører til og fra sit arbejde, har man udsigt over fjorden – uanset om du kører mod Struer eller Lemvig. Dette er ikke mange forundt, at kunne nyde turen til og fra sit arbejde på den måde.

Det er også et sted, hvor beboerne kommer hinanden ved, og hvor sammen-holdet trives. Der afholdes hvert år en Remmerstrandfest for områdets beboere, hvor også landmændene i denne ende af sognet er inviteret med.

Der er ca. 32 husstande og ca. 13 børn på Remmerstrand. Der er inden for de senere år kommet flere nye helårsbeboelser til området, og andre har renoveret deres huse fuldstændig. Så i den retning kan man ikke sige andet end, at der har været meget aktivitet i området.

Ved Remmerstrand ligger også en lille jollehavn med plads til ca. 40 både.