Gudum Sogneforening

Gudum Sogneforening blev stiftet i 1977, dels for at være et binde-/ påvirkningsled mellem sognets beboere og de styrende myndigheder, dels for at koordinere lokale opgaver, som tages op, på initiativ af Sogneforeningen, eller på opfordring fra sognets beboere

Formålsparagraffen: (§2)

“Foreningen har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem områdets beboere, samt virke som bindeled mellem beboere og de offentlige myndigheder. Foreningen må være alsidig i sit virke, og det forudsættes, at den indtager en neutral politisk og religiøs holdning. Foreningen bør samarbejde med andre foreninger og sammenslutninger.”

Gudum Sogneforening har gennem årerne arbejdet med mange opgaver, f.eks.: Etablering af lejeboliger og hobbylandbrug, genbrugspladsen, beplantning samt bål- og legeplads på “Touborgs Eng” , anlæggelse af “Byporten” ved indkørslen til Gudumstad, med stenbelægning og beplantning – et byfornyelsesprojekt. Senest har vi anlagt Kløverstierne og sammen med Livsstilshøjskolen fået etableret Naturforsamlingen.

Desuden har Sogneforeningen medvirket ved oprettelsen af Gudum Sognearkiv, et stående arkivudvalg under sogneforeningen, samt ved restaurering af Aa Mølle, der nu har fået sit eget møllelaug, som forestår driften af møllen.

Sogneforeningen samarbejder med andre foreninger i Foredragssamvirket, der hvert år arrangerer en foredragsrække i Gudum Sognehus.

De sidste år har Gudum Sogneforening i forbindelse med Sommerfesten uddelt “Gudumprisen”, en hædersbevisning der tildeles en person, eller en gruppe af personer, som tak for en god indsats for Gudum Sogn. Prisen uddeles hvert år, efter forslag fra sognets beboere, som kan indsendes via formularen på hjemmesiden.

Støt Sogneforeningens arbejde ved at blive medlem.

Kontingentet er kr. 100,- pr. person, som kan indbetales til vores bank: regnr.: 7730 kontonr.: 1047245, skriv venligst Navn i Tekst til beløbmodtager.

Vær’ aktiv i dit sogn, til gavn og glæde for alle.

“Giv Gudum en time af din tid”.

Vedtægter for Gudum Sogneforening

Referat fra generalforsamling d. 5/2-2018

Bestyrelsen

Formand:
Otto Berggren
30 91 33 82
Mail: klik her

Næstformand:
Knud Pedersen
28 26 23 32
Mail: klik her

Kasserer og Sekretær:
Claus Buelund
24 65 47 74
Mail: klik her

Menige medlemmer:
Anette Grønne
Karin Ravn-Jonsen

Suppleanter:
Jacob Tougaard
Ole Vinther