Årets tilbagevendende begivenheder i Gudum

På denne side kan du finde en hurtig oversigt over de faste begivenheder år efter år.

Tidspunkt

Begivenhed

Lørdag i april kl. 10-12

Affaldsindsamling

Lørdag i maj kl. 9-12

Forårsdag på engen

5. juni

Grundlovsfest

Fredag aften i juni

Åben gård

Juni / august

Affaldsindsamling

23/6 aften

Skt. Hans på stadion

Søndag i juni

Møllernes dag

Åben smedie i Serup

Lørdag i september

Geologiens dage