Gudum Sognearkiv

Arkivet er en selvstændig del af Gudum Sogneforening

Gudum Sognearkiv har som formål at indsamle og bevare lokalhistorisk materiale
i form af arkivalier af enhver art indenfor et sognearkivs naturlige arbejdsområde.

F.eks. billeder, bøger, film og lydoptagelse.
Materiale til belysning af hus- og gårdhistorie, i form af skøder og tinglysningsattester.
Kort sagt ethvert materiale, der dokumenterer sognets historie.

Læs meget mere på www.gudumsognearkiv.dk