Velkommen til Gudum Sogn

– en kort beskrivelse af Gudums varierende landskab, der er formet af den sidste istid, med bakker og dale, samt det flade land – hedesletten, brat gennemskåret af dybe smeltevandsdale.

Spredt i dette landskab ligger minder om sognets historie: Den gamle klosterkirke; de gamle vandmøller Aa-Mølle og Klostermølle, samt Serups Smedje, for at nævne eksempler.

Og såvel den ældre som den nyere historie kan opleves i Sognearkivet.

Mod syd ligger Klosterheden, Danmarks største plantage. En stor del af denne plantage indgår i Gudum Sogn, og med den varierede skovplantning og spredte lynghedeflader er den et værdifuldt rekreativt område.

Mod nord er Gudum afgrænset af Limfjorden, med den smukke kyststrækning ved Remmerstrand, hvor der er frit udsyn mod Thyholm og Thy.

Og herimellem det dyrkede land, og de grønne ådale; med spredte gårde, og kilometervis af levende hegn. Samt Gudumlund, hvor pionerer opdyrkede heden. Bebyggelsen ved det gamle fiskeleje på Remmerstrand; Vium, Paris og landsbyen Gudum.

Uanset hvordan du færdes i “Sognet mellem hede og fjord”, i bil, på cykel, til hest, eller allerbedst, til fods, er der på alle årstider mulighed for gode naturoplevelser, oplevelser for alle sanser.

Naturen kan opleves ude, og den kan tages med hjem.

Som en frisk buket af vilde blomster, eller gemt som tørrede.

Måske lavet til en herlig kryddersnaps? Så har du naturen med dig hjem hele året!

Nogle få, blandt mange dejlige: Havtorn fra Remmerstrand, Røllike og Rejnfan fra en stille grøftekant, og endelig Perikum, Rævling og Tormentilens rod, fra Klosterheden. Og mange flere.

At nyde duft, smag og farve, af blomster og bær.