Gudum Folkedansere

Gudum Folkedansere hører under Gudum Gymnastikforening. I 1965 blev takten slået an
til folkedansen i Gudum, hvor der siden er blevet danset hver vinter fra oktober til april.
Her bliver der danset både gamle og nye danse til toner fra harmonikamusik.

Der danses hver tirsdag aften i Sognehuset fra kl. 19.30 – 22.00 – afbrudt af en ½ times pause,
hvor der nydes medbragt kaffe efterfulgt af et par sange. Sidst i marts afholdes opvisning
sammen med de øvrige folkedanserhold i Lemvig Kommune.

Formand:
Betty Nørby
Tlf. 97 89 13 17

Næstformand:
Else Nielsen
Tlf. 86 88 04 04

Kasserer:
Sonja Jakobsen
Tlf. 97 86 30 73

Sekretær:
Kirsten Christensen
Tlf. 97 86 30 46

Indkøbschef:

Henning Røn
Tlf. 97 83 62 87