Kløverstierne

”Sognet mellem fjord og hede”

Gudum Sogn er fra naturens side begunstiget af en meget afvekslende natur – mod nord et kuperet landskab op Remmerstrand ved Limfjorden, mod syd det flade land ud mod Klosterheden med den store plantage, og midt imellem brydes agerlandet af de dybe dale, Klostermølle– og Faldådalen, samt Fiskbækdalen, begge skabt af den sidste istid, og modeleret af de følgende årtusinder.

Gudums Kløverstier:

Vi vil gerne vise vores natur frem for, og fortælle en historie om det liv, der har udfoldet sig i disse omgivelser.

Derfor har vi lavet ”Kløverstierne” i Gudum.

Kløverstier – hvad er det?

Kløverstier er et koncept udviklet af Friluftsrådet m. fl., og hver stisystem består af 4 stier med fælles udgangspunkt, med forskellig længde og forskelligt tema. Lægderne er ca. 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 – 12 km, med farverne grøn, blå, rød og grå som fast model.

Vi har selv valgt ruteforløb, og givet stierne et indhold, der fortæller om naturen og historien omkring Gudum.

Det kan du læse lidt om i en infofolder, der bl.a. kan findes på ruternes startsted, men det meste lærer du ved at gå ud på stierne og opleve naturen, og læse de talrige informationstavler, der er sat op.

Hvor starter Kløverstierne?

Du finder startstedet for vores ”Kløverstier” ved den vestlige indkørsel til Gudumbro, overfor Klostermølle.

Stedet har koordinaterne: N 56o 30,973’ Ø 008o 28,227’

Startstedet er markeret med et ”Kløverstibanner”, P-skilt, samt en høj grøn træpæl – ”totempæl”, med stor informationstavle og boks med infofoldere.

For at lede dig den rigtige vej, er der rejst et stort antal grønne pæle langs stierne, forsynet med piktogrammer i stiernes farve, samt pæle med informationstavler.

Efter denne introduktion kan du læse mere om de enkelte stier på de næste sider.

Og så ønsker Gudum dig god tur!

Folderen over Kløverstierne i Gudum kan findes her.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner. Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder kan findes via Friluftsrådets hjemmeside.

Indvielsen september 2015.